دفتر فروش:
مشهد، بلوار مصلی، انتهای مصلی 13
تلفکس:
051-3696400
ایمیل:
info[at]rezafood.ir
qrcode - صنایع غذایی رضا